DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ

MẦU HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC CÔNG TY – HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

MẪU HỒ SƠ GỌI VỐN – MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

MẪU HỒ SƠ LẬP KẾ HOẠCH – TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP – BÁO CÁO

 

(GÓI 1)__500K/PDF

< FILE PDF ĐỂ BẠN THAM KHẢO, FILE PPT ĐỂ TÙY CHỈNH THEO Ý BẠN>
 • BẠN CHỌN MẪU BẠN CẦN
 • NGÔN NGỮ: TIẾNG ANH
 • SỐ TRANG: +-20 TRANG
 • ĐỊNH DẠNG PDF: 500K/MẪU
 • ĐỊNH DẠNG PDF + PPT: 2TR/MẪU

(GIÁ 2)__5TR/HỒ SƠ

<ĐÂY LÀ THIẾT KẾ RIÊNG THEO MÀU SẮC LOGO, THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN>
 • BẠN CHỌN MẪU BẠN CẦN VÀ MÔ TẢ LĨNH VỰC CỦA BẠN
 • BẠN GỬI THÔNG TIN THEO MẪU, CHÚNG TÔI TỰ SOẠN NỘI DUNG 
 • ĐỊNH DẠNG: PDF + PPT
 • PHÍ DỊCH THUẬT SANG 1 NGÔN NGỮ KHÁC: 200K/TRANG
 • NGÔN NGỮ ANH HOẶC VIỆT + 10 TRANG = 5TR/ MẪU ( CHỈNH SỬA 1 LẦN)
 • NGÔN NGỮ ANH + VIỆT + 20 TRANG = 10TR/ MẪU ( CHỈNH SỬA 1 LẦN)
 

(GIÁ 3)__25TR/HỒ SƠ

<ĐÂY LÀ THIẾT KẾ RIÊNG CHO HỒ SƠ GỌI VỐN,  MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUẨN QUỐC TẾ>
 • BẠN CHỌN MẪU BẠN CẦN VÀ MÔ TẢ LĨNH VỰC CỦA BẠN
 • CHÚNG TÔI SẼ THIẾT KẾ RIÊNG MẪU HỒ SƠ THEO CHUẨN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ
 • BẠN GỬI THÔNG TIN THEO MẪU, CHÚNG TÔI TỰ SOẠN NỘI DUNG 
 • ĐỊNH DẠNG: PDF + PPT + LANDING PAGE + VIDEO
 • PHÍ  HỖ TRỢ HOÀN THIỆN PHẦN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: 5TR/HỒ SƠ
 • NGÔN NGỮ ANH + VIỆT + 20 TRANG = 25TR/ MẪU ( CHỈNH SỬA 2 LẦN)
 • TẶNG BẠN DANH SÁCH 05 QUỸ ĐẦU TƯ, ĐỐI TÁC, ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
 • TẶNG BẠN 01H TRAO ĐỔI ONLINE VỚI MENTOR LILY

LIÊN HỆ

WWW.LBG.ASIA/HOSO