Lời giới thiệu

Xin chào Bạn

Tôi là HOÀNG THỊ NHẬT LỆ, nghiên cứu sinh của trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh. Xin Bạn vui lòng dành khoảng 2 phút trả lời giúp tôi một số câu hỏi mà tôi đang nghiên cứu khảo sát về thương hiệu.

P.s: Sử dụng link này để có giao diện tốt hơn nếu bạn đang trả lời trên điện thoại: https://t.ly/bToWZ

Thông tin cá nhân của Bạn sẽ được giữ kín. Các ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về: [email protected]

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Bạn rất nhiều.