DỊCH VỤ LÀM SLIDE PRESENTATION

MẦU SLIDE THIỆU NĂNG LỰC CÔNG TY – DOANH NGHIỆP

MẪU SLIDE LẬP KẾ HOẠCH – TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP – BÁO CÁO

 

MẪU SLIDE GỌI VỐN – MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

(GÓI 1)__500K/PDF

< FILE PDF ĐỂ BẠN THAM KHẢO NỘI DUNG, CÁCH TRÌNH BÀY CHUẨN QUỐC TẾ>
 • BẠN CHỌN LOẠI MẪU BẠN CẦN
 • NGÔN NGỮ: TIẾNG ANH
 • SỐ TRANG: +-20 TRANG
 • ĐỊNH DẠNG PDF: 500K/MẪU
 • ĐỊNH DẠNG PPT: 01TR/MẪU (FILE  ĐỂ BẠN TÙY Ý CHỈNH SỬA VÀ CÓ THỂ SỬ DỤNG LẠI NHIỀU LẦN)

(GÓI 2)__5TR/BỘ

<THIẾT KẾ THEO MẪU VÀ CÓ THAY ĐỔI THEO MÀU SẮC LOGO, THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN>
 • BẠN CHỌN LOẠI MẪU BẠN CẦN VÀ MÔ TẢ LĨNH VỰC CỦA BẠN
 • BẠN GỬI THÔNG TIN THEO MẪU, CHÚNG TÔI TỰ SOẠN NỘI DUNG VÀ HÌNH ẢNH (KHÔNG GỒM PHẦN THÔNG TIN TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH)
 • ĐỊNH DẠNG: PDF + PPT
 • NGÔN NGỮ ANH HOẶC VIỆT + 20 TRANG = 10TR/ MẪU ( CHỈNH SỬA 1 LẦN, THEO MẪU CÓ SẴN)
 • PHÍ DỊCH THUẬT SANG 1 NGÔN NGỮ KHÁC: 100K/TRANG
 • NGÔN NGỮ ANH + VIỆT + 20 TRANG = 20TR/ MẪU ( CHỈNH SỬA 1 LẦN, CÓ THỂ THÊM BỚT CÁC TRANG TÙY CHỌN NGOÀI MẪU)

(GÓI 3)__10TR/BỘ

<THIẾT KẾ MỚI DÀNH RIÊNG CHO PRESENTATION GỌI VỐN,  MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHUẨN QUỐC TẾ>
 • BẠN CHỌN LOẠI MẪU BẠN CẦN VÀ MÔ TẢ LĨNH VỰC CỦA BẠN
 • CHÚNG TÔI SẼ THIẾT KẾ RIÊNG MỚI MẪU PRESENTATION CHUẨN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ
 • BẠN GỬI THÔNG TIN THEO MẪU, CHÚNG TÔI TỰ SOẠN NỘI DUNG, HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH
 • ĐỊNH DẠNG: PDF + PPT + LANDING PAGE + VIDEO
 • NGÔN NGỮ ANH + VIỆT + 20 TRANG = 20TR/ MẪU ( CHỈNH SỬA 2 LẦN)
 • PHÍ  HỖ TRỢ HOÀN THIỆN PHẦN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: 5TR/HỒ SƠ
 • PHÍ  HỖ TRỢ HOÀN THIỆN PHẦN KẾ HOẠCH KINH DOANH: 5TR/HỒ SƠ
 • PHÍ  HỖ TRỢ HOÀN THIỆN PHẦN KẾ HOẠCH MARKETING: 5TR/HỒ SƠ
 • GỢI Ý DANH SÁCH 05 QUỸ ĐẦU TƯ, ĐỐI TÁC, ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
 • TẶNG BẠN FORM CÁCH TỰ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
 • TẶNG BẠN MỘT SỐ FORM/ BIỂU MẪU/BỘ KHÁC CÓ LIÊN QUAN
 • TẶNG BẠN 01H TRAO ĐỔI ONLINE VỚI MENTOR LILY

LIÊN HỆ: WWW.LBG.ASIA/SLIDE