DỊCH VỤ LÀM TEASER

GÓI 1_MẪU TEASER NAMECARD – GIỚI THIỆU CÔNG TY

GÓI 2_ MẪU TEASER GIỚI THIỆU SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

GÓI 3_ MẪU TEASER – GIỚI THIỆU DỰ ÁN – MỜI GỌI ĐẦU TƯ

 

(GÓI 1)_05TR/MẪU

 • LÀM THEO MẪU CÓ SẴN: 05TR/MẪU
 • TEASER NAMECARD - GTHIỆU CÔNG TY
 • NGÔN NGỮ: ANH / VIỆT
 • ĐỊNH DẠNG: NGANG/ ĐỨNG
 • ĐỘ DÀI: <30s, 1 PAGE TĨNH
 • HÌNH NGƯỜI MẪU CỦA BẠN
 • THÔNG TIN DO BẠN CUNG CẤP
 • LBG SẼ TỰ SOẠN NỘI DUNG
 • LÀM THEO MẪU MỚI: 10TR/MẪU (THIẾT KẾ MỚI, 1 PAGE TĨNH VÀ LỒNG TIẾNG BẰNG GIỌNG THẬT CỦA BẠN)

(GÓI 2)_10TR/MẪU

 • LÀM THEO MẪU CÓ SẴN: 10TR/MẪU
 • TEASER CHÀO BÁN SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
 • NGÔN NGỮ: ANH / VIỆT
 • ĐỊNH DẠNG: NGANG/ ĐỨNG
 • ĐỘ DÀI: <1 PHÚT, 3 PAGES TĨNH
 • HÌNH NGƯỜI MẪU CỦA BẠN
 • THÔNG TIN DO BẠN CUNG CẤP
 • LBG SẼ TỰ SOẠN NỘI DUNG
 • LÀM THEO MẪU MỚI: 20TR/MẪU ( THIẾT KẾ MỚI CÓ VIDEO VÀ LỒNG TIẾNG BẰNG GIỌNG THẬT CỦA BẠN)

(GÓI 3)_25TR/MẪU

 • LÀM THEO MẪU CÓ SẴN: 25TR/MẪU
 • TEASER GTHIỆU DỰ ÁN - MỜI ĐẦU TƯ
 • NGÔN NGỮ: ANH / VIỆT
 • ĐỊNH DẠNG: NGANG/ ĐỨNG
 • ĐỘ DÀI: <2 PHÚT, 3 PAGES ĐỘNG
 • HÌNH NGƯỜI MẪU CỦA BẠN
 • THÔNG TIN DO BẠN CUNG CẤP
 • LBG SẼ TỰ SOẠN NỘI DUNG
 • LÀM THEO MẪU MỚI: 35TR/MẪU ( THIẾT KẾ MỚI CÓ VIDEO VÀ LỒNG TIẾNG BẰNG GIỌNG THẬT CỦA BẠN)

LINK THAM KHẢO CÁC MẪU TEASER

==> LINK THAM KHẢO CÁC MẪU TEASER CÓ SẴN<==

LƯU Ý:

TÙY VÀO NGÂN SÁCH CỦA KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CHỌN 
 GÓI GIÁ TỪ 500K - 2TR - 5TR - 10TR - 25TR ( KHÁC NHAU Ở THIẾT KẾ VÀ ĐỘ DÀI TEASER)
TEASER THIẾT KẾ THEO MẪU THÔNG THƯỜNG DÀI <1 PHÚT, CÓ LÀM THEO YÊU CẦU RIÊNG
NGÔN NGỮ ANH HOẶC VIỆT ( LBG HỖ TRỢ MIỄN PHÍ PHẦN DỊCH THUẬT)
HÌNH NGƯỜI MẪU MC ( LBG CÓ THỂ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ - HOẶC KHÁCH HÀNG CUNG CẤP)

LIÊN HỆ: WWW.LBG.ASIA/TEASER