BÁO GIÁ

1. CHỌN MẦU BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU – MIỄN PHÍ

Một bộ gồm ba lựa chọn phối mầu khác nhau => Kết quả Mẫu

2. ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU – 1TR/1H/GÓI

Một bộ gồm 3 tên tiếng Việt + tiếng Anh => Kết quả Mẫu

3. XẾP LOẠI THƯƠNG HIỆU – 5TR/10H/GÓI

Ba trang đánh giá mức độ tín dụng của Thương hiệu => Kết quả Mẫu

4. VIẾT CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU – 10TR/5H/GÓI

Một trang gồm nội dung và hình ảnh về câu chuyện Thương hiệu => Kết quả Mẫu

5. ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU – 50TR/50H/GÓI

Năm trang định giá giá trị Thương hiệu hiện tại => Kết quả Mẫu

6. CHIẾN LƯỢC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU – 100TR/10H/GÓI

Mười trang chiến lược nhượng quyền Thương hiệu  => Kết quả Mẫu

7. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GỌI VỐN – 200TR/2OH/GÓI

Hai mươi trang chiến lược phát triển Thương hiệu Gọi vốn => Kết quả Mẫu