DỊCH VỤ TƯ VẤN ONLINE BẰNG TIẾNG VIỆT: 1TR/H, BẰNG TIẾNG ANH: USD50/H

  • ƯU TIÊN TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN CẦN XÚC TIẾN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

  • THẨM ĐỊNH NHANH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP GỌI VỐN PHÙ HỢP

  • CHIA SẺ CÁC TIÊU CHÍ TỪ BÊN NĐT VÀ BÊN CĐT CẦN ĐẠT ĐƯỢC THEO CHUẨN QUỐC TẾ

  • GỢI Ý TIẾP CẬN TỪ DANH SÁCH 300 QUỸ ĐẦU TƯ / NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

  • GỢI Ý TIẾP CẬN ÍT NHẤT 1 SÀN GIAO DỊCH QUỐC TẾ CHUYÊN MUA BÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  • TẶNG FORM MẪU 1 PAGE A4 CÁCH TỰ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DỰ ÁN CHUẨN QUỐC TẾ

  • TẶNG KÈM MẪU LÀM HỒ SƠ GỌI VỐN, MỜI HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ MẪU LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 

CHỨNG NHẬN

 

HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ

LIÊN HỆ

WWW.LBG.ASIA/MENTOR