FROM OVERSEA TO VIETNAM

=>> From OVERSEA to VIETNAM

LBG Asia provides a business connecting service between

Vietnam & Singapore & Australia ( 2 ways)

  1. IT Project Coordinators for Rent ( PM, Tester, Admin)
  2. An Operation Package for Opening a New Company in VN
  3. A Marketing Package for Expanding the Market /Partners /Investors

= > Contact us: www.LBG.asia || [email protected] || Whatsapp/Telegram: +84.0979100079

TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

 

= >> Từ VIETNAM ra NƯỚC NGOÀI

LBG Asia cung cấp dịch vụ xúc tiến Thương mại Đầu tư & Công nghệ giữa

Vietnam – Singapore – Australia ( 2 chiều)

  1. Gói Mở công ty tại Singapore: Trọn gói từ A-Z
  2. Gói Đào tạo: Chiến lược Thương hiệu và Xúc tiến TM_ĐT ra nước ngoài 
  3. Gói Marketing: Tiếp cận và Chăm sóc Khách hàng/ Đối tác/ Nhà đầu tư/ Nguồn vốn.

=> Liên hệ: www.LBG.asia || [email protected] II Zalo/Whatsapp: +84.0979100079