Placeholder

Tool – Tự đánh giá khả thi dự án

BỘ TOOL: 500k/BỘ,

GỒM

01 FORM PDF MẪU + 01 TOOL EXCEL

( CÓ VÍ DỤ MINH HỌA)

KẾT QUẢ

TÍNH ĐƯỢC KHẢ THI DỰ ÁN & GIÁ TRỊ CỦA DỰ ÁN

CHUẨN THEO TIÊU CHÍ CỦA VC QUỐC TẾ

Product Description

 

FILE PDF 1 PAGE A4

FILE EXCEL 3 TABS VÀ CÒN THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG BẢN FULL

tham khảo

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tool – Tự đánh giá khả thi dự án”